Herregistratie 11 E Olie afgewezen

Bron: Bloembollenvisie

Het product 11 E Olie dat door Bayer in Nederland wordt gedistribueerd, gaat mogelijk van de markt verdwijnen.

 

11 E Olie is een belangrijke pijler in de virusbestrijding in onder meer de bloembollenteelt. Het product is een afgeleide toelating van Sunspray 11-E van toelatingshouder Petronas en de door dat bedrijf aangevraagde herregistratie door het Ctgb is afgewezen. 

 

Aanleiding hiervoor is de evaluatie door het Ctgb van een aantal ingediende studies. Het product mag nog tot 1 januari 2018 worden verkocht en de opgebruiktermijn loopt tot 1 november 2018. Bayer en Petronas onderzoeken de mogelijkheid om de toelating van Sunspray 11-E en 11 E Olie te herstellen. 

 

Peter Smits, coördinator effectief middelenpakket van de KAVB, stelt dat er in ieder geval volgend jaar nog minerale olie kan worden gebruikt. Naast 11 E Olie brengt Certis Olie H op de markt, dat volgend jaar zal worden herbeoordeeld. Vooralsnog verwacht Smits geen grote problemen voor het gebruik van minerale olie.

11E Olie 11E Olie