LTO en Nefyto: meer tijd nodig voor alternatieven neonicotinoïden

bron; Greenity

LTO Nederland en Nefyto vinden dat minister Schouten (LNV) Brussel moet vragen om uitstel van de stemming over het verbod van neonicotinoïden. De stemming is morgen, 27 april. Zij vinden dat de open teelten meer tijd moeten krijgen om alternatieven te vinden voor clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam.

Tegen het advies in van het Ctgb

Minister Schouten heeft de Tweede Kamer geïnformeerd voornemens te zijn in Brussel in te stemmen met een verbod. Dat dat druist in tegen het advies van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Volgens het Ctgb heeft de Europese voedselautoriteit EFSA weliswaar een grondige beoordeling uitgevoerd van de risico’s van de drie neonicotinoïden voor honingbijen, hommels en wilde bijen, maar is daarbij beperkt rekening gehouden met de mogelijkheid om op lidstaatniveau met aanvullende maatregelen om de risico’s van deze middelen te beperken.

Alternatieven slechter voor milieu

Daar zit voor LTO Nederland de pijn. In Nederland worden de neonicotinoïden voornamelijk gebruikt als zaadcoating. Dat is vooralsnog milieuvriendelijker dan volvelds te spuiten met andere type gewasbeschermingsmiddelen. LTO Nederland vreest dat de alternatieve gewasbeschermingsmiddelen slechter zijn voor het milieu dan het gebruik van de insectenbestrijders die de minister nu wil verbieden.

Neonicotinoïden alleen in kassen

Clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam worden in diverse insecticiden gebruikt in de teelt van onder meer bloembol- en bloemknolgewassen. De Europese Commissie heeft op basis van een risicobeoordeling voor bijen van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) voorgesteld om het gebruik van de drie neonicotinoïden te beperken tot teelten in kassen.

Voorstel niet deugdelijk

Nefyto noemt het voorstel van de Europese Commissie niet deugdelijk, omdat het is gebaseerd op niet-goedgekeurd toetsingskader. Het concept van de ‘EFSA Bee Guidance’ wordt al jarenlang in Europa besproken, maar is nog niet door de lidstaten goedgekeurd, omdat deze in de huidige vorm niet praktisch uitvoerbaar is.

Bij Bij