uitnodiging voor bewonersavond herinrichting Zeeweg Sint Maartenszee op 25 september

Bron: gemeente Schagen

Beste bewoner, belanghebbende,


De afgelopen jaren is al veel gebeurd in Sint Maartenszee. Zo zijn er 2 uitkijkpunten gerealiseerd en is er oriëntatieverlichting langs de Burgemeester Breebaartweg geplaatst. Wat nu wordt aangepakt, is de Zeeweg. In deze brief nodigen wij u van harte uit voor een bewonersbijeenkomst op woensdag 25 september tussen 18.30 en 21:00 uur bij Dansen bij Franssen, Belkmerweg 83 in Sint Maartensvlotbrug. Daarnaast informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de Zeeweg.

Op basis van eerder opgehaalde wensen hebben wij samen met de klankbordgroep een eerste ontwerp gemaakt. Dit eerste ontwerp laten we graag aan u zien. Tijdens de bijeenkomst zijn wij erg benieuwd naar uw mening, ideeën en eventuele aanvullende wensen. Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u dit aangeven op reactieformulieren.


Programma
• 18.30 uur inloop
• 18.45-19.00 uur welkom en toelichting
• 19.00-21.00 uur tonen eerste ontwerp
Tijdens deze avond zijn voldoende medewerkers aanwezig om toelichting te geven op de plannen en om uw vragen te beantwoorden. De reacties die wij tijdens deze bijeenkomst verzamelen, nemen wij mee in de uitwerking van het definitieve plan.


Eerdere plannen
In 2018 presenteerden wij plannen met betrekking tot de Zeeweg. Helaas bleken deze plannen niet passend en haalbaar. Tijdens deze bijeenkomst is toen wel waardevolle informatie opgehaald over de wensen met betrekking tot de Zeeweg. Na deze avond hebben wij een klankbordgroep gevormd. Deze bestaat uit een aantal ondernemers en bewoners van Sint Maartenszee en omstreken. Samen
met de klankbordgroep hebben wij een aantal aandachtspunten geformuleerd, die input kunnen geven aan de aanpassingen:
• Kruising Belkmerweg wordt als onduidelijk en onveilig ervaren
• Zeeweg is erg druk en er wordt erg hard gereden
• Fietspad wordt als smal ervaren, voorkeur verbreding
• Fietspad ligt erg opgesloten achter bomenrij. Mogelijk bomenrij uitdunnen/aanpassen
• Ruimte voor voetpad. Loopstrook aan woningenkant erg smal
• Verkeerstromen van fiets- en voetpad niet duidelijk. Bij voorkeur fietspad duidelijk scheiden
• Beter en duidelijk wegbeeld creëren
• Goede duidelijke en veilige oversteek vanaf parkeerterrein
• Goede oversteekmogelijkheid voetgangers bij kruispunt Belkmerweg bijvoorbeeld door middel van een zebrapad
• Passeerstrook Belkmerweg ter hoogte van voormalige toegang Wildrijk aanbrengen.


Wordt de hele Zeeweg aangepakt?
Op dit moment nog niet. Het gedeelte tussen de Westerduinweg en de Belkmerweg is in eigendom van en in beheer bij het Hoogheemraadschap. Dit deel kunnen en mogen wij niet veranderen. Het deel vanaf de N9 tot en met de kruising met de Belkmerweg is wel in ons beheer. Dit gedeelte passen we dus binnenkort aan.


Niet aanwezig of meer informatie?
Kunt u niet bij deze bijeenkomst aanwezig zijn? Dan kunt u vanaf donderdag 26 september het eerste ontwerp en een digitaal reactieformulier vinden op www.schagen.nl/sintmaartenszee-zeeweg (http://www.schagen.nl/sintmaartenszee-zeeweg). Reactieformulieren kunnen tot uiterlijk 11 oktober worden aangeleverd. Heeft u daarnaast nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Bert-Jan de Bruin via bert-jan.debruin@schagen.nl (mailto:bert-jan.debruin@schagen.nl) of (0224)210 400.
Met vriendelijke groet,
Bert-Jan de Bruin,
Projectleider

zeeweg zeeweg