Compost hoop afdekken vanaf 1 november

Bron: Delphy

Composteren van groenafval tot 600 m3 mag op het eigen bedrijf plaatsvinden. Het groenafval moet afkomstig zijn van het eigen bedrijf. De compostershoop moet voor minimaal 50% bestaan uit eigen groenafval, het overige deel mag bestaan uit hulpstoffen zoals mest en bermmaaisel. De hoop moet regelmatig worden omgezet.  Het eindprouct moet zo stabiel zijn dat alleen nog een langzame afbraak van organische verbinden plaatsvindt. De composteringshoop moet worden afgedekt van 1 november tot 1 maart.

Het afdekken kan bijvoorbeeld met een vezeldoek of antiworteldoek ( een doek dat zuurstof doorlaat). Als de composteringshoop langer ligt dan 9 maanden dan moet de hoop al vanaf 1 september worden afgedekt en moet er een absorberende laag aanwezig zijn. Deze laag moet minstens 15 cm dik zijn en minsterns 25% organisch materiaal zoals stro of tuinturf bevatten. Daarnaast moet de afstand tot de sloot miminaal 5 cm zijn de 50 mtr. tot het dichtsbijzijnde woonhuis buiten de bebouwde kom.

 

Meer details zijn terug te vinden op www.infomil.nl.www.infoMil.nl (https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/activiteitenbesluit/activiteiten/overige/composteren/bodem/)

composthoop composthoop