Brexit

Bron: CTGB

Wat is er veranderd in de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, nu de brexit vanaf 31 januari een feit is?

Het Verenigd Koninkrijk kan geen stoffen en middelen meer beoordelen voor de Europese Unie. En EU-landen kunnen bepaalde typen aanvragen uit het VK niet meer toelaten. Nederland zal een aantal lopende aanvragen van het VK overnemen, de aanvragers worden geïnformeerd.

ctgb ctgb