Belang adequate voedselvoorziening nogmaals benadrukt

Bron: groentenieuws

Vrijdag 27 maart jl. heeft Marc Calon, voorzitter LTO Nederland bij minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat nogmaals het belang onderstreept van een adequate voedselvoorziening en het feit dat boeren en tuinders én hun werknemers hierin een essentiële sleutelrol vervullen. 

LTO Nederland heeft het kabinet daarom verzocht om met spoed de een paar voorstellen op te pakken:

Een Noodfonds Land- en Tuinbouw voor compensatie van omzetschade zodat boeren en tuinders financiële ondersteuning en toekomstperspectief wordt geboden.

De Nederlandse voedingsketen (van boer tot bord) moet niet alleen op de lijst met cruciale beroepen maar zou ook in lijn met de lijst van NCTV per direct moeten worden aangemerkt als ‘vitale sector’ voor Nederland. Het ontbreken van de voedingsketen op die lijst kan tot problemen in de voedselvoorziening leiden als boeren en de gehele keten bij het scenario van een gehele lockdown niet hun werk kunnen doen.

LTO wijst op het belang dat teelt- en oogstwerkzaamheden ten allen tijde ongehinderd kunnen doorgaan. LTO vraagt concreet de onduidelijkheid weg te nemen voor kinderopvang en een ongehinderde grenspassage van buitenlandse seizoenarbeiders voor de teelt en oogst van groenten en fruit. Daarnaast moet de mogelijkheid er komen om maatwerkafspraken te maken met de Inspectie SZW en het Veiligheidsberaad t.b.v. ongehinderde teelt- en oogstwerkzaamheden, georganiseerd vervoer en huisvesting van werknemers conform de RIVM-maatregelen en handhaving daarop.

De agrarische sector heeft een grote behoefte aan personeel. LTO vindt het daarom noodzakelijk dat met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 voor acht maanden het mogelijk wordt gemaakt dat: Werknemers onder de 21 jaar tijdelijk vallen onder de lage WW-premie, ongeacht het aantal uren dat wordt verloond.

Voor seizoenarbeiders (die maximaal negen maanden per jaar werkzaam zijn en waarvoor in de CAO’s afspraken zijn gemaakt inzake toepassing van de ketenbepaling) tijdelijk de lage WW-premie wordt toegepast.

Met een bonus vervangend werk tijdelijk kan worden geaccepteerd en dat bijverdiensten niet op uitkeringen hoeven te worden gekort.

Bron: LTO

Corona Corona