Tuinbranche wil verkoop glyfosaat naar nul terugbrengen

Bron: Horti piont

Leveranciers, retailers en organisaties uit de tuin- en doe-het-zelfbranche hebben, samen met Natuur & Milieu, afspraken gemaakt om het gebruik van bestrijdingsmiddelen door particulieren te ontmoedigen. Zo moet de verkoop van glyfosaat in vier jaar tijd naar nul worden teruggebracht.

Uit recent onderzoek van het RIVM (https://www.hortipoint.nl/tuinenlandschap/gebruik-bestrijdingsmiddelen-door-particulieren-neemt-toe/) blijkt dat de afgelopen jaren het gebruik van bestrijdingsmiddelen is toegenomen. Dat terwijl van 2017 tot 2020 binnen de Green Deal ‘verantwoord particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen’ is gewerkt aan het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Positief punt is dat de verkoop van glyfosaat in die periode met 70% is gedaald.

Verkoop glyfosaat naar nul

De afspraken uit ‘Ambitie Gewasbescherming Particulier Gebruik’ (https://www.tuinbranche.nl/Uploaded_files/Zelf/ambitie-2020-2024-def.47e429.pdf) lopen van 2020 tot 2024.  Deze vormen een integraal plan om de consumentenvoorlichting te verbeteren, personeel daarvoor op te leiden en de verkoop van glyfosaat naar nul terug te brengen.

De focus in het duurzaamheidsplan ligt op een goede voorlichting over bestrijdingsmiddelen aan consumenten. Zo wordt het gebruik van azijn en andere milieuonvriendelijke huis-, tuin- en keukenmiddelen tegen onkruid of groene aanslag actief ontmoedigd. Bij de verkoop van deze producten wordt duidelijker aangegeven dat deze geen duurzame keuze vormen en niet bedoeld zijn voor de tuin.

Onafhankelijke deskundigencommissie

Milieuorganisatie Natuur & Milieu is betrokken bij de afspraken. Zij monitort de voortgang van de afspraken en neemt zitting in de onafhankelijke deskundigencommissie. Dit is een uitbreiding van de al bestaande samenwerking met Tuinbranche Nederland op het gebied van gewasbescherming in de sierteelt.

„Het is belangrijk om te kiezen voor een brede aanpak om gedragsverandering te realiseren”, licht Toon Wurfbain, projectleider duurzaamheid bij Tuinbranche Nederland toe. „Vanuit Tuinbranche Nederland past dit in een bredere ambitie waarbij consumenten aangemoedigd worden om te verduurzamen. Daar hoort ook het vergroenen van Nederlandse tuinen en het terugdringen van het gebruik van particuliere bestrijdingsmiddelen bij.”

ambitie gewasbescherming particulier gebruik bron horti point ambitie gewasbescherming particulier gebruik bron horti point