Project Vitale Lelieteelt 2030 boekt succes (video)

Bron: Goedemorgen sierteelt

Het is onderzoekers van Wageningen University & Research gelukt om in de kas, zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, vanuit weefselkweekmateriaal in 9 maanden een volwaardige lelie schubbol te telen.

Wel vertoont het plantgoed dat uit deze schub in de kas geteeld is, nadat het buiten wordt geplant soms groeiafwijkingen. De onderzoekers gaan zich de komende periode verder verdiepen in de zoektocht naar de achterliggende oorzaak hiervan.

“De lelies groeien in de kas erg goed, maar ze sterven niet af”, legt projectleider Casper Slootweg van het Project Vitale Lelieteelt 2030 uit. “We snappen nog niet goed waarom een bol stopt met groeien en in rust gaat. Er zijn wel theorieën over, maar het hele proces begrijpen we nog niet. Waarschijnlijk verstoren de kasomstandigheden de processen die deze afsterving van de plant bepalen. Dat vraagt om verdiepend onderzoek. Deze verstoring zien we overigens niet alleen bij lelie. Ook bij andere bolgewassen nemen we vergelijkbare symptomen waar.”

Kennisimpuls
Het project Vitale lelieteelt 2030 is in 2017 gestart en loopt nog door in 2021. Het is onderdeel van de kennisimpuls Groene Gewasbescherming en wordt gesubsidieerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om te komen tot nieuwe weerbare teeltsystemen richting 2030.

Om te laten zien wat het project betekent voor de sector is er een video gemaakt dat een beeld geeft van de doelstellingen en resultaten van het project en visie naar de toekomst. Bekijk de video hier (https://www.youtube.com/watch?v=NCxyXKmIdm4).

Lelies-wit Lelies-wit
logo wur wageningen logo wur wageningen