Zorgen voor een seizoens-dekkende bemesting?

Bron; DCM

Het is juli en de laatste weken zit de groei er goed in. Gematigde tot warme temperaturen in combinatie met geregeld een bui zorgen ervoor dat de gewassen goed ontwikkelen. Om de groei erin te houden en een gezonde, vitale plant te houden, is de tweede strooibeurt aan de orde om het groeiseizoen volledig af te kunnen dekken in de voedingsvoorziening. Dat kan uiteraard prima met een organisch(-minerale) meststof!
 

De tweede bemestingsronde

Om het groeiseizoen volledig af te kunnen dekken, is het van belang uw teelten de komende maanden nog van voldoende voeding te voorzien. Augustus en september zijn doorgaans nog belangrijke groeimaanden. Daarom kiezen wij voor deze tweede bemesting voor onze DCM NK-MIX of DCM MIX 5: beide meststoffen hebben een werkingsduur van 2,5 tot 3 maanden en zijn opgebouwd uit 8 organische grondstoffen. Hiermee verkrijgt u een continue afgifte van zowel stikstof, fosfaat (DCM MIX 5) en kali, die aansluit op de behoefte van uw gewas. Tevens geven de organische grondstoffen in beide meststoffen het bodemleven een boost.

DCM MIX 5 en DCM NK-MIX zijn vergelijkbaar qua opbouw en werking, enkel bevat DCM MIX 5 wél fosfaat en DCM NK-MIX niet. Mede in combinatie met de huidige bodemtemperaturen, zien we op percelen met voldoende fosfaat dat de mineralisatie vanuit de bodem voldoende is. Daarom wordt de tweede bemesting vaak uitgevoerd met DCM NK-MIX. Bij beide meststoffen telt de stikstof voor slechts 78% mee in de mestboekhouding, dus dat levert een extra voordeel op.

Bemesting met mineraal-organische meststoffen biedt u verschillende voordelen:

De opbouw van deze meststoffen zorgt voor een continue afgifte, waardoor uw gewas een rustige, gezonde en stevige groei toont

De nutriënten in deze meststoffen spoelen minder snel uit (hogere efficiëntie)

Ze stimuleren het aanwezige bodemleven

Ze zijn zacht voor uw gewas (lage zoutindex)

Stikstof telt minder mee voor de mestboekhouding

bemesting ind e zomer bemesting ind e zomer