9.400 boeren vragen voorschot op GLB

Bron: Boerenbusiness

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is vorig week begonnen met de uitbetaling van de voorschotten op de basis- en vergroeningsbetalingen uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Ruim 9.400 ondernemers maken gebruik van deze regeling.

Tot 30 juni stond de eerste periode open om een verzoek in te dienen voor voorschot op de betalingsrechten. Die aanvragen worden in juli beoordeeld en uitgekeerd. Vanaf 4 tot en met 24 augustus wordt een tweede periode opengesteld, zo maakte de RVO vandaag (maandag 26 juli) bekend. Boeren die zich daarvoor opgeven, krijgen in september een voorschot. Vanaf december neemt de RVO de definitieve beslissing over de subsidies en worden de voorschotten verrekend met definitieve betalingen.

Extra voorwaarden
Het voorschot bedraagt €300 per hectare subsidiabele landbouwgrond waar de ondernemer een betalingsrecht heeft. Er zijn wel een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen. Naast de gebruikelijke voorwaarden voor de betaling (het hebben van subsidiabele grond en betalingsrechten en aanvraag in de Gecombineerde opgave) dient de ondernemer recht te hebben op een voorschotbedrag van minimaal €400 en mag hij in de afgelopen 2 jaar niet meer dan €20.000 aan de-minimissteun hebben ontvangen.

voorschot GLB bron boerenbusiness voorschot GLB bron boerenbusiness