Grondmonsters voor extra fosfaatruimte 2022

Bron: Delphy

Om extra fosfaatruimte voor uw percelen te krijgen is het belangrijk dat u bij het indienen van de gecombineerde opgave in het bezit bent van geldige monsters.

In 2021 waren grondmonsters éénmalig 5 jaar geldig. Vanaf nu is dit weer teruggebracht naar 4 jaar. Dat betekent, dat u voor de gecombineerde opgave van 2022 alléén monsters kunt gebruiken die vanaf 16 mei 2018 genomen zijn. Wellicht zal dat betekenen dat u een aantal monsters opnieuw zult moeten laten nemen. Zoek hierbij een moment op wanneer de bemestingstoestand zo laag mogelijk is.

Wanneer er op een perceel na de oogst mest gereden is, dan kunt u beter wachten tot het voorjaar. Als u van plan was om nog vaste mest of compost uit te rijden dit najaar, dan kunt u beter voorafgaand een nieuw monster laten nemen.

Bij grondmonsters die vanaf 1 januari 2021 genomen zijn, mag u alleen een combinatie van P-CaC12 en PAL- getal gebruiken. Bij monsters van vóór die datum mag u kiezen tussen deze nieuwe combinatie of de oude Pw/PAL getallen.

grondmonster bron boerdrij.nl grondmonster bron boerdrij.nl