Maïsland mag tot 31 oktober worden ingezaaid met vanggewas

Bron: LTO Noord

Het is goed nieuws dat boeren uitstel tot 31 oktober (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z16793&did=2021D36100) krijgen bij het inzaaien van vanggewas na de teelt van mais op de zand- en lössgronden. Boeren krijgen hierdoor meer ruimte om het gewas goed rijp te laten rijpen. LTO Nederland drong afgelopen maand herhaaldelijk aan op uitstel van uiterste inzaaidatum – met resultaat.

“De natuur laat zich niet sturen door de kalender. Het is goed nieuws dat boeren nu wat meer ruimte krijgen om op het juiste moment te oogsten,” zegt Tineke de Vries, voorzitter LTO Nederland. “Rigide vasthouden aan kalenderlandbouw werkt niet, dus we waarderen dat de minister hier nu ruimte biedt. Wel vinden we het jammer dat er een eenmalige compensatie nodig is om ons verzoek te realiseren.”

LTO Nederland en Cumela hebben middels een brief (https://www.lto.nl/wp-content/uploads/2021/09/Brief-LTO-Nederland-en-Cumela-aan-minister-Schouten-Verzoek-tot-uitstel-teeltverplichting-vanggewas-na-mais-voor-groeiseizoen-2021_website.pdf) aan minister Schouten verzocht om de uiterste zaaidatum van een vanggewas na de teelt van mais dit jaar uit te stellen naar 31 oktober. Eerder in september is op ambtelijk niveau al uitgebreid overleg geweest. De leden van LTO hebben een bijdrage aan de succesvolle lobby geleverd door de impact die de verplichte inzaaidatum op hun eigen bedrijfssituatie had te delen.

De capaciteit bij loonwerkers is en blijft krap voor het gegeven tijdsbestek. Dat vraagt de nodige flexibiliteit van onze leden bij de oogst en het inzaaien van een vanggewas.

mais mag later geoogst worden. foto bron akkerwijzer mais mag later geoogst worden. foto bron akkerwijzer