Geïntegreerde aanpak knaagdierbeheersing wordt nieuwe norm

Bron: Greenity

Met ingang van 2023 hanteert de stichting Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven (KPMB) het nieuwe certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing. Het nieuwe schema is gebaseerd op de systematiek van IPM en wordt leidend voor professionele bedrijven die zich richten op knaagdierbeheersing.

De aanpassing van het certificatieschema was nodig nadat het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft bepaald dat bij de herregistratie van chemische middelen (rodenticiden) het gebruik daarvan voor de bestrijding van ratten én muizen uitsluitend is toegestaan binnen een integraal Integrated Pest Management (IPM)-systeem.

Voorschriften, aanvullende opleiding en examen

 Het nieuwe ccertificatieschema IPM-knaagdierbeheersing (https://www.kpmb.nl/KPMB/media/KPMB/Documenten/IPM%20Rattenbeheersing/Certificatieschema-en-Interpretatiedoc-KPMB-versie-1-0.pdf) is afgeleid van het Handboek IPM-Knaagdierbeheersing (HIK) dat eerder dit jaar is vastgesteld. In het handboek staan voorschriften om te komen tot aanvullende opleiding en examen IPM Knaagdierbeheersing.

Overgangsregeling

Voor bedrijven die de mogelijkheid willen behouden om betreffende rodenticiden in te zetten, geldt dat ze per 1 januari 2023 moeten voldoen aan het nieuwe certificatieschema. Dit betekent een certificering van bedrijven én hun medewerkers. Om duidelijk te maken hoe en wanneer bedrijven en personen van hun huidige situatie naar de nieuwe situatie kunnen komen, is er een overgangsregeling (https://www.kpmb.nl/KPMB/media/KPMB/Documenten/IPM%20Rattenbeheersing/Overgangsregeling-IPM-Knaagdierbeheersing-versie-1-0.pdf) vastgesteld.

Certificering bedrijven

Bedrijven die opgenomen zijn in het KPMB-register voor de module IPM-Rattenbeheersing, kunnen zich binnen de reguliere auditfrequentie laten toetsen volgens het nieuwe certificatieschema. Zij ontvangen dan een nieuw certificaat. Bedrijven die nog niet gecertificeerd zijn, vragen een initiële audit aan op basis van het nieuwe certificatieschema bij een erkende certificerende instantie (https://www.kpmb.nl/register/certificerende-instanties).

Certificering medewerkers

Medewerkers dienen een certificaat van het examen IPM-Knaagdierbeheersing te kunnen overleggen. Het professionele bedrijf dient voor de medewerkers die dit examen nog niet heeft kunnen afleggen, dit tijdens de eerstvolgende audit doch uiterlijk voor 1 januari 2023 te hebben hersteld. Tot die tijd zet het professionele bedrijf een professional in zoals beschreven in het genoemde certificatieschema.

Deze professional beschikt over een geldig bewijs van vakbekwaamheid, inclusief examen IPM-buitengebruik ofwel een KBA-/KBA-GB licentie indien het een agrariër betreft die op het eigen agrarisch bedrijf werkzaamheden op het gebied van knaagdierbeheersing verricht.

ratten-muizen-val bron Greenity ratten-muizen-val bron Greenity