Kamer erkent gevaar resistentieontwikkeling

Bron: Greenity

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die het gevaar van resistentieontwikkeling ten gevolge van inkrimping van het middelenpakket moet beperken. Driekwart van de Kamer stemde daarmee vorige week in.

Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) diende de motie in. Hij vindt dat het toelatingsbeleid te weinig rekening houdt met precisielandbouw en emissiebeperkende maatregelen, die risico’s van gewasbescherming verkleinen. Bisschop vindt dat deze technieken moeten worden meegewogen bij de beoordeling van toelatingsaanvragen en vrijstellingen en dat ook rekening moet worden gehouden met de risico’s van resistentieontwikkeling bij een slinkend middelenpakket.

Overleg met de sector

Bisschop vraagt de regering hierover te overleggen met het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en sectororganisaties om te zien hoe hiermee in het toelatingsbeleid en bij de beoordeling van vrijstellingen meer rekening gehouden kan worden. Ook wil hij meerjarige cofinanciering van praktijkproeven in het kader van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030.

spuitdop bron Greenity spuitdop bron Greenity