Zuurtoets klaar voor praktijk

Bron: Greenity

De PCR-toets voor fusarium is klaar. BQ Support biedt de toets aan, die door studenten Stan Aanhane en Diederik Mud van de Hogeschool Leiden is gemaakt.

Er is drie jaar gewerkt aan de fusariumtoets. Voor Mud en Aanhane is de toets een afstudeerproject geworden en uiteindelijk ook de aanleiding om het bedrijf Bionomic op te richten. Inmiddels zijn de twee bezig met het opzetten van een laboratorium om meer toetsen voor de agrarische sector te ontwikkelen.

Sneller

De toets die nu via BQ Support beschikbaar is, versnelt het proces aanzienlijk. “We hanteren gewoonlijk vijf doorloopdagen voor de PCR-test”, zegt directeur Dion van der Sterren van BQ Support. Bij de eerdere diagnostische test werd de schimmel opgekweekt. Daarna duurde het circa twee tot drie weken eer het resultaat bekend was. Ook was de test via opkweken niet geschikt voor een kwantitatieve toets. De PCR-toets wel, want hiermee is een snelle inschatting te maken van het te verwachten zuurpercentage.

Van der Sterren verwacht dat vanaf komend oogstseizoen vraag naar de toets ontstaat. ”Dit is een toets voor zowel de veredeling en teelt als voor de export. Monsters kunnen worden aangeleverd, maar we kunnen ook met de klant meekijken om te bepalen hoe de toets het best aansluit bij het doel van de klant. Het wordt maatwerk.”

Naar de praktijk

Aanhane is blij dat de toets via BQ Support naar de praktijk komt. ”Er is vijf jaar op gewacht. In die tijd is met BQ gewerkt aan het valideren van de toets. Het laboratorium in Lisse heeft daar wel aan bijgedragen. Nu de test klaar is, hebben wij en de hogeschool toestemming gegeven om ‘m aan te bieden.” Dat is volgens beide partijen een logische stap. Van der Sterren: ”Voor de markt is het handig de toets vanuit ons bedrijf in Lisse aan te bieden.”  

zuurtoets klaar voor praktijk bron Greenity zuurtoets klaar voor praktijk bron Greenity