Opgebruiktermijn voor gestapelde gewasbeschermingsmiddelen tot 6 oktober

Bron: Akkerwijzer

Voor gewasbeschermingsmiddelen met voorschriften voor gestapeld gebruik geldt een opgebruiktermijn tot 6 oktober 2022. Dat heeft de NVWA bekendgemaakt.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft vorig jaar het stapelen van vier werkzame stoffen (abamectine, deltamethrin, esfenvaleraat en chlorantraniliprole) beperkt vanwege de ongewenste milieueffecten. Deze gebruiksvoorschriften moeten bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en mogelijk verdere beperkingen van toelatingen voorkomen.

De voorschriften hebben mogelijk consequenties voor de gewasbeschermingspraktijk; daarbij is een verdere inzet op Integrated Pest Management of geïntegreerde gewasbescherming (IPM) nodig. De NVWA gaat in 2023 toezicht houden op de nieuwe gebruiksvoorschriften.

Consequenties voor oppervlaktewater

‘Stapelen’ houdt in dat op een perceel eerst één gewasbeschermingsmiddel wordt gebruikt tot het maximale aantal toepassingen is bereikt en daarna nog een ander middel met dezelfde werkzame stof en voor dezelfde toepassing. Deze hogere toepassingsfrequentie en dosering worden niet beoordeeld bij de toelating van het individuele middel. Onderzoek van de Wageningen Universiteit (WUR) laat zien dat dit ongewenste milieueffecten kan hebben, met name voor oppervlaktewater en daarin aanwezige dieren, aldus het Ctgb.

De maatregel geldt in eerste instantie voor deze vier stoffen, omdat deze het vaakst zijn aangetroffen bij overschrijdingen in het oppervlaktewater, en door de NVWA zijn betiteld als middelen die gestapeld gebruikt kunnen worden. Het gaat om insecticiden die deels in de akkerbouw worden toegepast.

Rapportage van Vewin

Het Ctgb beoordeelt jaarlijks op basis van rapportages van Vewin welke stoffen (te) vaak in het milieu voorkomen. Voor stoffen waarbij drie jaar achtereen een structurele overschrijding wordt gevonden, bekijkt het college of een stapelverbod en/of een beperking van het etiket nodig is. Vooralsnog gaat het om vier stoffen. Er komen dit jaar geen nieuwe bij, aldus het Ctgb.

Bekijk voor meer informatie de website van het Ctgb via de link (https://www.ctgb.nl/actueel/nieuws/2021/07/29/ctgb-neemt-maatregel-tegen-stapelen)

spuitenaardappelen bron akkerwijzer spuitenaardappelen bron akkerwijzer