Nieuw GLB vraagt nu al aandacht

Bron: LTO NOORD

Het nieuwe GLB treedt in 2023 in werking. Er zijn een drietal zaken om nu tijdens het invullen van de Gecombineerde opgave al rekening mee te houden

* De eco-regeling is nieuw. In 2023 komen er in totaal 21 eco-activiteiten. Eén eco-activiteit heeft invloed op uw bouwplan van dit jaar. In het huidige GLB kan een vanggewas worden geteeld als ecologisch aandachtsgebied. De vanggewassen moeten minimaal 8 weken blijven staan. In het nieuwe GLB kan worden meegedaan met de eco-activiteit Groenbedekking. Dan moet het vanggewassen blijven staan tot 1 maart 2023 en kan dus niet worden weggehaald na 8 weken.

* Voor Goede landbouw- en milieuconditie (GLMC) 7 moet elk jaar een ander gewas op het perceel geteeld worden. In 2023 wordt gekeken naar het gewas dat in 2022 op het land stond. Dit mag niet hetzelfde zijn als 2023. Een volgteelt met een vang- of rustgewas wordt als een ander gewas gezien. Deze voorwaarde geldt niet als er jaar op jaar rustgewassen worden geteeld.

* De extra betaling jonge landbouwers gaat door in het nieuwe GLB als de 5 jaar nog niet volgemaakt zijn. In plaats van een bedrag per hectare, wordt het een vast bedrag. Als in 2022 voor het eerst de extra betaling jonge landbouwers wordt aangevraagd kan in het nieuwe GLB de extra betaling ook worden aangevraagd. Verder komt er in het nieuwe GLB een nieuwe regeling voor jonge landbouwers: de vestigingssteun. Deze regeling is nog in ontwikkeling en heeft geen invloed op een huidige aanvraag voor de extra betaling.

rvo logo rvo logo