Verwachtingen hooggespannen voor bevindingen Remkes

Bron: Nieuwe Oogst

Johan Remkes komt woensdagmiddag met zijn bevindingen over het stikstofdossier. Vanuit de sector wordt daar met hooggespannen verwachtingen naar uitgekeken.

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) hoopt dat het plan van Remkes de basis legt voor een beter uitvoerbaar stikstofbeleid. Ook rekent het NAJK op een beter perspectief voor jonge boeren op bedrijfsovernames.

Het huidige stikstofbeleid van het kabinet zorgt voor veel onzekerheid en moedeloosheid en biedt geen perspectief voor jonge agrarisch ondernemers, stelt NAJK-voorzitter Roy Meijer. ’De twijfel bij jonge boeren om door te gaan, slaat steeds meer toe. Wij hopen daarom dat het plan van Remkes de basis legt voor een veel beter stikstofbeleid. Het huidige beleid is namelijk onuitvoerbaar.’

• Lees ook: Rutte: eerst Remkes, dan perspectiefbrief (https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/09/06/rutte-eerst-remkes-dan-perspectiefbrief)

Omdat het kabinet voorafgaande aan de stikstofgesprekken vasthield aan de uitgangspunten van het stikstofbeleid, zag NAJK af van deelname aan het overleg onder leiding van Johan Remkes. Ondertussen is er wel contact met Remkes en zijn team over een visiedocument van de organisatie voor jonge boeren.

Behoefte aan grond

’Wanneer het gaat over bedrijfsovername hebben we aangegeven dat jonge boeren behoefte hebben aan grond, kapitaal en kennis’, laat Meijer weten. ’Voor het verdienvermogen is het belangrijk dat er een mechanisme komt waarmee we Europese producten op duurzaamheid kunnen toetsen. Voor de gebiedsgerichte aanpak vinden we dat er een economische autoriteit nodig is om te zorgen dat jonge boeren er sterker uitkomen dan ze erin gingen. En als laatste gewasbescherming. Er ligt een heel sterk plan, namelijk het actieplan plantgezondheid. Deze moet ondersteund en uitgevoerd worden.’

Agractie verwacht dat Remkes kritiek gaat leveren op het functioneren van het kabinet en het ministerie van LNV in de stikstofkwestie. ’Over het ontbreken van constructief overleg met de sector, het verzaken van de controlerende taak op de uitvoering van natuurbeheer door terreinbeherende organisaties, het ontbreken van budget om gewenste ecosysteemdiensten te kunnen financieren en de voortdurende ’illegale’ situatie van Programma Aanpak Stikstof (PAS)-melders en knelgevallen door falend overheidsbeleid zijn enkele punten waarover we een scherpe reactie van Remkes verwachten’, aldus de organisatie.

Ledenwebinar LTO

LTO Nederland heeft samen met andere boerenorganisaties in de gesprekken met Remkes gepleit voor het niet vervroegen van het reductietijdpad naar 2030, wegsturen van de rigide kritische depositiewaarde, inzetten op innovatie en een oplossen van de problematiek rondom de PAS-melders.

Woensdagmiddag wordt kort na de presentatie van het advies door Remkes een eerste duiding gegeven door LTO. Donderdagavond om 20 uur organiseert de belangenbehartiger een ledenwebinar over de bevindingen van Remkes.

Verwachtingen hooggespannen voor bevindingen Remkes bron nieuwe oogst Verwachtingen hooggespannen voor bevindingen Remkes bron nieuwe oogst