CBS: Nederland oogst 17 procent minder zaaiuien

Bron: Nieuwe oogst

De bruto-opbrengst van zaaiuien is in 2022 naar verwachting 17,4 procent lager dan in 2021. De bruto-opbrengstprognose van consumptieaardappelen komt uit op een plus van 19,4 procent ten opzichte van vorig jaar. Ook de bruto-opbrengst van suikerbieten komt hoger uit: 8,7 procent. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de oogstraming akkerbouw 2022.

 

© Arie Storm

Volgens de CBS-cijfers bedraagt de bruto-opbrengst van zaaiuien 1,2 miljoen ton. Hiervan zijn 1 miljoen ton gele zaaiuien en 210.000 ton rode zaaiuien. De oogst van tweedejaars plantuien wordt geraamd op 283.000 ton. Dat komt van een teeltareaal van 5.800 hectare.

De bruto-opbrengst van consumptieaardappelen valt in 2022 naar verwachting met 3,9 miljoen ton ruim 19 procent hoger uit vergeleken met vorig jaar. Ook voorspelt het CBS op basis van de laatst beschikbare informatie een hogere oogst van suikerbieten: 7,1 miljoen ton meer dan in 2021. Dat is een stijging van 8,7 procent.

Consumptieaardappelen

De verwachte opbrengst per hectare van consumptieaardappelen in 2022 schat het CBS op 51,3 ton. Dat is bijna 10 procent meer dan in 2021. Voor suikerbieten geldt een verwachte opbrengst van 87,2 ton per hectare. Dat is 7,4 procent meer dan vorig jaar.

De opbrengst per hectare van zaaiuien wordt in 2022 met 44,2 ton 10 procent lager ingeschat dan de definitieve hectare-opbrengst in 2021. Samen met de afname van 9 procent van de beteelde oppervlakte zorgt dit voor een daling in de verwachte bruto-opbrengst van zaaiuien. In 2021 lag de opbrengst per hectare 4,9 ton boven het niveau dat voor 2022 wordt verwacht.

Zaaiuien

Voor wat betreft rode zaaiuien rekent het CBS op een opbrengst van 42,9 ton per hectare. De hectareopbrengst van tweedejaars plantuien wordt geschat op 48,9 ton. Nederlandse telers verbouwden dit jaar op 27.400 hectare zaaiuien. Dat is 2.700 hectare minder dan in 2021.

Het areaal gele zaaiuien bedraagt 22.500 hectare, het areaal rode zaaiuien 4.900 hectare. De oppervlakte van consumptieaardappelen groeide in 2022 met 7,3 procent naar 76.600 hectare. Het areaal suikerbieten klom met 1,3 procent naar 81.700 hectare.

Definitieve oogstraming

Het CBS komt in januari 2023 met de definitieve oogstraming van 2022 naar buiten. De cijfers zijn gebaseerd op een enquête onder bijna vijfduizend telers. Op basis hiervan stelt het CBS vast wat uiteindelijk de opbrengst per hectare is en welk deel van de beteelde grond daadwerkelijk tot opbrengst heeft geleid.

oogsten zaaiuien bron Nieuwe oogst oogsten zaaiuien bron Nieuwe oogst